mo tai khoan giao dich thu mo tai khoan giao dich that
cong cu giao dich
holdingfx
holdingfx
holdingfx
holdingfx
holdingfx
Bảng tính Fibonacci

Trình bày bảng tính Fibonacci sẽ giúp bạn tạo ra 4 giá trị cơ bản Fibonacci điều chỉnh 23.8%, 38.2%, 50% và 61.8% ...
Sử dụng Công cụ giao dịch này

Bảng tính Pivot Points

Bảng tính Pivot Points sẽ trình bày cho bạn các điểm Pivots, các mứ hỗ trợ, kháng cự và giá trị trung bình giá cao, thấp và giá đóng của chu kỳ trước trong bốn hệ thống khác nhau....
Sử dụng Công cụ giao dịch này

Bảng tính giá trị Pip

Sử dụng bảng tính giá trị pip nếu bạn muốn biết giá của một pip cho bất kỳ giao dịch tiền tệ ngoại hối. Sử dụng công cụ ngoại hối miễn phí này để tính toán và lên kế hoạch đơn đặt hàng của bạn khi giao dịch với nhiều cặp tiền tệ.
Sử dụng công cụ giao dịch này
Bảng tính kích thước giao dịch

Bảng tính độ lớn giao dịch là công cụ ngoại hối miễn phí cho phép bạn tính toán kích thước giao dịch theo đơn vị và lot để làm chính xác quản trị rủi ro của bạn...
Sử dụng Công cụ giao dịch này

Bảng tính rủi ro và lợi nhuận

Công cụ máy tính “Rủi ro - Lợi nhuận” sẽ giúp bạn tính toán mục tiêu tốt nhất của vị trí giao dịch cũng như tỷ lệ “Rủi ro - lợi nhuận” tương ứng của đó dựa trên cơ sở....
Sử dụng Công cụ giao dịch này
lien ket cac nha dau tu
Đảm bảo An toàn ngân quỹ của khách hàng

Tại HoldingFx chúng tôi hiểu rằng các nhà đầu tư thành công là những người luôn dành sự quan tâm đầy đủ cho công việc giao dịch hơn là lo lắng về sự an toàn của các khoản ngân quỹ của họ. Do đó, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo mức độ an toàn rất cao cho các khoản ngân quỹ của các khách hàng
HoldingFx hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, môi giới ngoại hối trực tuyến

HoldingFx hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, môi giới ngoại hối trực tuyến trên toàn thế giới có đầy đủ quy định và được phép là nhà môi giới hàng hóa. Cung cấp tài khoản khác nhau, phần mềm giao dịch và các công cụ giao dịch kinh doanh ngoại hối và hàng hóa cho các cá nhân, các nhà quản lý quỹ và khách hàng tổ chức. Bán lẻ, IB và các đối tác White Label giao dịch liên ngân hàng và tính thanh khoản cao thông qua các tổ chức tài chính.