mo tai khoan giao dich thu mo tai khoan giao dich that
tai khoan vip
holdingfx
holdingfx
holdingfx
holdingfx
holdingfx
HoldingFx cam kết cung cấp cho khách hàng của mình với điều kiện kinh doanh tốt nhất có thể. Chúng tôi cung cấp 3 loại tài khoản khác nhau để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của thương nhân khác nhau.

Cho dù bạn đang tìm kiếm để mở tài khoản thử hay tài khoản thật, thông qua Micro, Standard, VIP, bạn sẽ tìm thấy sự linh hoạt hoàn chỉnh để giao dịch ở mức độ bạn muốn. Dù chiến lược kinh doanh của bạn, mức độ tài trợ hoặc sự chấp nhận rủi ro, từ vi mô đến kích thước thương mại không giới hạn, sẽ luôn có một tài khoản phù hợp.


Tài khoản VIP HoldingFx là đối với những giao dịch với một kích thước giao dịch tối thiểu là 1 lot tiêu chuẩn. Sự gia tăng lợi ích giao dịch với khối lượng nhiều hơn. Một đại lý cá nhân được giao cho chủ sở hữu tài khoản VIP.

MỞ TÀI KHOẢN V.I.P
Chi tiết tài khoản V.I.P

lien ket cac nha dau tu
Đảm bảo An toàn ngân quỹ của khách hàng

Tại HoldingFx chúng tôi hiểu rằng các nhà đầu tư thành công là những người luôn dành sự quan tâm đầy đủ cho công việc giao dịch hơn là lo lắng về sự an toàn của các khoản ngân quỹ của họ. Do đó, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo mức độ an toàn rất cao cho các khoản ngân quỹ của các khách hàng
HoldingFx hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, môi giới ngoại hối trực tuyến

HoldingFx hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, môi giới ngoại hối trực tuyến trên toàn thế giới có đầy đủ quy định và được phép là nhà môi giới hàng hóa. Cung cấp tài khoản khác nhau, phần mềm giao dịch và các công cụ giao dịch kinh doanh ngoại hối và hàng hóa cho các cá nhân, các nhà quản lý quỹ và khách hàng tổ chức. Bán lẻ, IB và các đối tác White Label giao dịch liên ngân hàng và tính thanh khoản cao thông qua các tổ chức tài chính.