mo tai khoan giao dich thu mo tai khoan giao dich that
lien he holdingfx
holdingfx
holdingfx
holdingfx
holdingfx
holdingfx
bo phan ho tro khach hang
BỘ PHẬN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Thời gian làm việc từ 08:00 đến 16:30 từ Thứ 2 đến Thứ 6
Điện thoại: 0903 038 766   Email: service@holdingfx.com
Chat trực tiếp
bo phan kinh doanh
BỘ PHẬN KINH DOANH
Thời gian làm việc từ 08:00 đến 16:30 từ Thứ 2 đến Thứ 6
Điện thoại: 0903 038 766    Email: desk@holdingfx.com
Chat trực tiếp
bo phan ke toan
BỘ PHẬN KẾ TOÁN
Thời gian làm việc từ 07:30 đến 21:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6
Điện thoại: 0903 038 766    Email: accounting@holdingfx.com
Chat trực tiếp
bo phan ho tro ky thuat
BỘ PHẬN HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Thời gian làm việc 24/7
Email: support@holdingfx.com
lien ket cac nha dau tu
Đảm bảo An toàn ngân quỹ của khách hàng

Tại HoldingFx chúng tôi hiểu rằng các nhà đầu tư thành công là những người luôn dành sự quan tâm đầy đủ cho công việc giao dịch hơn là lo lắng về sự an toàn của các khoản ngân quỹ của họ. Do đó, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo mức độ an toàn rất cao cho các khoản ngân quỹ của các khách hàng
HoldingFx hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, môi giới ngoại hối trực tuyến

HoldingFx hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, môi giới ngoại hối trực tuyến trên toàn thế giới có đầy đủ quy định và được phép là nhà môi giới hàng hóa. Cung cấp tài khoản khác nhau, phần mềm giao dịch và các công cụ giao dịch kinh doanh ngoại hối và hàng hóa cho các cá nhân, các nhà quản lý quỹ và khách hàng tổ chức. Bán lẻ, IB và các đối tác White Label giao dịch liên ngân hàng và tính thanh khoản cao thông qua các tổ chức tài chính.