MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN (*) Nhập Tiếng Việt không dấu
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và Tên *
Email *
Số CMND / Hộ chiếu *
Địa chỉ *
Thành phố / Tỉnh *
Quốc gia *
Điện thoại *
Ngày sinh *
Giới tính *
Nam Nữ Khác
THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Loại tài khoản *
 
Phí: từ 0.6 pips
Mở tiền gởi tối thiếu: 1000 USD
Đòn bẩy: 1:500
Khối lượng giao dịch nhỏ nhất: 0.1 lots
Khối lượng giao dịch lớn nhất: 10 lots chuẩn
Công cụ kinh doanh: 30 cặp tiền tệ, kim loại quý, 2 loại dầu
 
Phí: từ 0.6 pips
Mở tiền gởi tối thiếu: 100 USD
Đòn bẩy: 1:500
Khối lượng giao dịch nhỏ nhất: 0.01 lots
Khối lượng giao dịch lớn nhất: 10 lots chuẩn
Công cụ kinh doanh: 30 cặp tiền tệ, kim loại quý, 2 loại dầu
 
Phí: từ 0.2 pips
Mở tiền gởi tối thiếu: 60.000 USD
Đòn bẩy: 1:100
Khối lượng giao dịch nhỏ nhất: 1 lot
Khối lượng giao dịch lớn nhất: không giới hạn
Công cụ kinh doanh: 30 cặp tiền tệ, kim loại quý, 2 loại dầu
Người giới thiệu
Không
Tài khoản giao dịch
Họ tên
THÔNG TIN NGÂN HÀNG
Họ và Tên *
Tên Ngân hàng *
Số tài khoản *
Chi nhánh Ngân hàng *
Địa chỉ Ngân hàng *
THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Thu nhập ước tính của bạn? *
Tổng thu nhập trung bình hàng năm của bạn? *
Tôi đã đọc và hiểu đầy đủ toàn bộ các điều khoản điều kiện kinh doanh, chính sách bảo mật, cảnh báo rủi ro. Tôi chấp nhận và đồng ý mở tài khoản giao dịch tại HoldingFx.