mo tai khoan giao dich thu mo tai khoan giao dich that
huong dan rut tien
holdingfx
holdingfx
holdingfx
holdingfx
holdingfx
Để đảm bảo các khoản tiền của bạn được trả về đúng cho bạn, HoldingFx yêu cầu bạn khai báo một số thông tin khi ra lệnh rút tiền bằng cách đăng nhập vào tài khoản quản lý của bạn trên website công ty, chọn mục RÚT TIỀN và làm theo hướng dẫn.

Tất cả các yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trả về bằng chính hình thức khi bạn chuyển tiền vào tài khoản giao dịch của bạn.

Bạn có thể ra lệnh rút tiền từ tài khoản giao dịch ngoại hối về ngân hàng mà bạn đã đăng ký ban đầu với HoldingFx. Tuy nhiên để tiền về tài khoản ngân hàng của bạn sớm nhất, hãy làm theo khuyến nghị của chúng tôi:

Tỷ giá đồng Việt Nam và US Dollar áp dụng chung cho nộp tiền/ rút tiền được cố định là 23.000VNĐ/USD.

Bạn có thể rút bất kỳ khoản tiền từ tài khoản giao dịch ngoại hối của bạn nhưng không ít hơn $10/ lần rút và không nhiều hơn $100.000/ lần rút.

Bạn chỉ có thể ra lệnh rút tiền 01 (một) lần trong ngày và sau 02 (hai) ngày kể từ ngày nộp tiền gần nhất.

CHI TIẾT HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH
Thời gian rút tiền:

Từ 08:00 giờ đến 16:00 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu.

HoldingFx không áp dụng cho bất kỳ khoản phí rút tiền.

Vui lòng truy cập vào trang chuyển tiền của chúng tôi khi bạn muốn rút tiền.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc rút tiền cần được trợ giúp, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ accounting@holdingfx.com.

KHUYẾN NGHỊ:

HoldingFx chỉ chuyển trả tiền vào những tài khoản ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký với HoldingFx.

HoldingFx được phép từ chối chi trả tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt đến tên của một cá nhân không phải là người đứng tên tài khoản giao dịch ngoại hối.

Hai nhà đầu tư cùng đứng tên một tài khoản chung đều có thể gửi tiền vào tài khoản đó. Tuy nhiên, số tiền từ tài khoản chung, không phân biệt người nào đã gửi đến hoặc được gửi bằng hình thức nào, phải được trả lại cho chủ tài khoản chung với cả tên của cả hai người đứng tên tài khoản và không phải cá nhân.

lien ket cac nha dau tu
Đảm bảo An toàn ngân quỹ của khách hàng

Tại HoldingFx chúng tôi hiểu rằng các nhà đầu tư thành công là những người luôn dành sự quan tâm đầy đủ cho công việc giao dịch hơn là lo lắng về sự an toàn của các khoản ngân quỹ của họ. Do đó, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo mức độ an toàn rất cao cho các khoản ngân quỹ của các khách hàng
HoldingFx hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, môi giới ngoại hối trực tuyến

HoldingFx hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, môi giới ngoại hối trực tuyến trên toàn thế giới có đầy đủ quy định và được phép là nhà môi giới hàng hóa. Cung cấp tài khoản khác nhau, phần mềm giao dịch và các công cụ giao dịch kinh doanh ngoại hối và hàng hóa cho các cá nhân, các nhà quản lý quỹ và khách hàng tổ chức. Bán lẻ, IB và các đối tác White Label giao dịch liên ngân hàng và tính thanh khoản cao thông qua các tổ chức tài chính.