mo tai khoan giao dich thu mo tai khoan giao dich that
rut tien tu tai khoan giao dich
holdingfx
holdingfx
holdingfx
holdingfx
holdingfx
Để ra lệnh rút tiền, bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản quản lý của bạn tại website của chúng tôi, chọn mục RÚT TIỀN và làm theo hướng dẫn.

Bạn chỉ có thể ra lệnh rút tiền 01 (một) lần trong ngày và sau 02 (hai) ngày kể từ ngày nộp tiền gần nhất.

Yêu cầu rút tiền cần được khai báo và gửi tới chúng tôi từ 08:00 giờ đến 16:00 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 05 (năm) phút sau khi HoldingFx nhận được lệnh rút tiền, nếu bạn có tài khoản tại ngân hàng mà chúng tôi khuyến nghị. Trong trường hợp khác, tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của bạn sau 03 ngày.

Lệ phí rút tiền từ tài khoản giao dịch: HoldingFx không áp dụng cho bất kỳ khoản phí rút tiền.

ĐỂ RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH   HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN

lien ket cac nha dau tu
Đảm bảo An toàn ngân quỹ của khách hàng

Tại HoldingFx chúng tôi hiểu rằng các nhà đầu tư thành công là những người luôn dành sự quan tâm đầy đủ cho công việc giao dịch hơn là lo lắng về sự an toàn của các khoản ngân quỹ của họ. Do đó, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo mức độ an toàn rất cao cho các khoản ngân quỹ của các khách hàng
HoldingFx hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, môi giới ngoại hối trực tuyến

HoldingFx hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, môi giới ngoại hối trực tuyến trên toàn thế giới có đầy đủ quy định và được phép là nhà môi giới hàng hóa. Cung cấp tài khoản khác nhau, phần mềm giao dịch và các công cụ giao dịch kinh doanh ngoại hối và hàng hóa cho các cá nhân, các nhà quản lý quỹ và khách hàng tổ chức. Bán lẻ, IB và các đối tác White Label giao dịch liên ngân hàng và tính thanh khoản cao thông qua các tổ chức tài chính.