Bạn cần sự hỗ trợ từ HoldingFx Co., Ltd?

Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi phục vụ khách hàng 24/7.

Address: Lô 6 B20, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Email: [email protected]

ĐT: +842462596825

Bộ phận kinh doanh

Thời gian làm việc từ 08:00 đến 16:30 từ Thứ 2 đến Thứ 6

Bộ phận kế toán

Thời gian làm việc từ 08:00 đến 21:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6

Bộ phận kỹ thuật

Thời gian làm việc 24/7

Send us a request