Giới thiệu về công ty HoldingFx

HoldingFx hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, môi giới ngoại hối trực tuyến trên toàn thế giới có đầy đủ quy định và được phép là nhà môi giới hàng hóa. Cung cấp tài khoản khác nhau, phần mềm giao dịch và các công cụ giao dịch kinh doanh ngoại hối và hàng hóa cho các cá nhân, các nhà quản lý quỹ và khách hàng tổ chức. Bán lẻ, IB và các đối tác White Label giao dịch liên ngân hàng và tính thanh khoản cao thông qua các tổ chức tài chính.

Kinh nghiệm

HoldingFx cung cấp cho khách hàng của mình kinh nghiệm kinh doanh chưa từng có với sự hỗ trợ đa ngôn ngữ tuyệt vời trong một nỗ lực để cung cấp cho khách hàng của mình với tất cả các lợi thế có thể để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Đội ngũ quản lý

Đội ngũ quản lý tiên tiến và năng động có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh hoạt động trên thị trường tài chính toàn cầu. Thông qua kinh nghiệm riêng của cá nhân và doanh nghiệp của họ, họ nhận ra rằng các trang web môi giới ngoại hối trực tuyến đang cạnh tranh quyết liệt về dịch vụ trực tuyến mà nhà đầu tư trải nghiệm.

Cam kết

Với mục đích giới thiệu công ty HoldingFx, chúng tôi không chỉ cam kết với khách hàng và nhân viên của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy gánh nặng trách nhiệm lớn hơn nhiều, Một phần cam kết của chúng tôi là một công ty có trách nhiệm bao gồm sự công nhận về tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội và môi trường.