• Giới thiệu chương trình IB

  Introducing Broker (IB) là chương trình liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trên khắp thế giới để trả công cho giới thiệu khách hàng mới cho chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một giải pháp tổng thể, cung cấp các nền tảng kinh doanh để thực hiện và hỗ trợ giải quyết các giao dịch. Mỗi IB sẽ được cấp một tài khoản quản lý IB cá nhân để giúp họ phát triển kinh doanh của họ và để đảm bảo chúng tôi cung cấp các mức độ dịch vụ cao nhất. Chúng tôi luôn quan tâm chăm sóc đến mọi tác vụ quản trị sao cho các IB của chúng tôi tập trung cao nhất vào phát triển khách hàng.

  Quyền lợi IB HoldingFx

  Tiền hoàn lại (rebate) cao nhất - Bạn sẽ được trả khoản phí nhất định khi giới thiệu khách hàng giao dịch với HoldingFx. Chúng tôi sẽ trả tiền rebate cho những giao dịch của khách hàng mở tài khoản thông qua đường link của bạn. HoldingFx đang trả tiền rebate cao nhất trên thị trường Forex hiện nay. Chúng tôi trả lên tới 50% spread dựa trên số lượng lot giao dịch khách hàng của bạn.

  Hệ thống tính rebate tự động (Auto-rebate system) – Đảm bảo công bằng, minh bạch và tức thời. Với hệ thống tính điểm tự động ưu việt, tiền rebate sẽ được cộng vào tài khoản quản lý IB cá nhân của bạn ngay sau khi khách hàng đóng lệnh.

  Tiền rebate được rút bất cứ lúc nào – Bạn được rút lợi nhuận của mình bất cứ khi nào với số tiền không nhỏ hơn $100/lần.

  Liên kết IB duy nhất - Bạn sẽ được cung cấp một đường link IB duy nhất tự động liên kết khách hàng đến website của chúng tôi. Bạn không phải theo dõi thủ công, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức quản lý khách hàng.

  Banner cá nhân – chúng tôi có thể tạo ra banner dựa theo nhu cầu của bạn. Banner có thể bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

  Tài khoản quản lý IB cá nhân - Sự hỗ trợ bạn và khách hàng của bạn liên tục 24/7. Quyền lợi cao nhất cho khách hàng của bạn:

  • Không phải trả phí khi nộp và rút tiền.
  • Spread thấp nhất thị trường.
  • Tỉ lệ đòn bẩy cao nhất 1:500.
  • Bắt đầu giao dịch chỉ với $20.
  • Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7.

  Các điều kiện linh hoạt - Chúng tôi có thể tùy chỉnh các kế hoạch hợp tác cho phù hợp với cách kinh doanh của bạn.

  Làm sao để trở thành IB

  • Sau khi mở tài khoản giao dịch với HoldingFx và điền thông tin đăng ký phát triển khách hàng bạn sẽ nhận được đường link IB phát triển khách hàng.
  • Khách hàng của bạn sẽ dùng đường link IB duy nhất của bạn để mở tài khoản
  • Ngay sau khi khách hàng của bạn giao dịch và đóng lệnh, bạn sẽ nhận được tiền rebate vào tài khoản của bạn.