Tính toán yêu cầu ký quỹ giao dịch kim loại quý:

Yêu cầu ký quỹ = Kích thước hợp đồng / Đòn bẩy * giá hiện tại 1 ounce kim loại quý

Ví dụ: Nếu giao dịch 1 lot vàng (100 ounces), đòn bẩy của tài khoản 1:100, giá hiện tại của 1 ounce vàng là $1560 khi đó:
Yêu cầu ký quỹ = 100/100 * $1560 = $1560

Chú ý: Trong khoảng thời gian 23:55-00:05 (giờ máy chủ) phí spread tăng và tính thanh khoản giảm có thể xảy ra do tái đầu tư ngân hàng hàng ngày. Trong trường hợp không đủ thanh khoản / phí trong thời gian ngân hàng tái đầu tư, mở rộng phí và trượt quá nhiều có thể xảy ra. Do đó đơn đặt hàng sẽ không được thực hiện trong những thời gian này.

Kích thước hợp đồng kim loại quý

Vàng:
1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce
Bạc:
1 lot = 1000 ounces
0.1 lot = 100 ounces
0.01 lot = 10 ounces