• Đảm bảo An toàn ngân quỹ của khách hàng

  Tại HoldingFx chúng tôi hiểu rằng các nhà đầu tư thành công là những người luôn dành sự quan tâm đầy đủ cho công việc giao dịch hơn là lo lắng về sự an toàn của các khoản ngân quỹ của họ. Do đó, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để đảm bảo mức độ an toàn rất cao cho các khoản ngân quỹ của các khách hàng.

  Những biện pháp này thường được dành cho khách hàng là những tổ chức. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất vui lòng cung cấp biện pháp này cho những khách hàng cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những nỗ lực của chúng tôi sẽ có một tác động tích cực trực tiếp tới khách hàng của chúng tôi và lợi nhuận tài khoản của khách hàng sẽ hiệu quả hơn khi có sự tập trung cao hơn trong lĩnh vực giao dịch tài chính quốc tế.

 • Tài khoản ngân hàng tách biệt

  Tất cả các khoản tiền của khách hàng được quản lý một cách độc lập bởi Ngân hàng. Mọi khoản tiền rút ra khỏi tài khoản của khách hàng, trước tiên cần phải được sự chấp thuận của ngân hàng. Chúng tôi đã chấp nhận thanh toán các chi phí của dịch vụ này để đảm bảo sự an tâm cho khách hàng của chúng tôi.

  Tiếp theo sau những chính sách hoàn toàn minh bạch của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn những thông tin giải thích chi tiết qui trình hoạt động sau khi khách hàng mở một tài khoản giao dịch thật và thực hiện chuyển tiền vào tài khoản. Khi khách hàng yêu cầu rút tiền, Ngân hàng sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của khách hàng. Điều này đảm bảo rằng khi những khoản tiền được rút ra từ một tài khoản của khách hàng thì những khoản tiền này được đảm bảo chỉ cho mục đích duy nhất là sẽ được gửi tới cho khách hàng.

  Chúng tôi cảm thấy rằng quá trình trên cho biết thêm một lớp quan trọng của an toàn cho các quỹ của khách hàng của chúng tôi cho phép khách hàng của chúng tôi tập trung vào những gì họ làm tốt nhất, giao dịch ngoại hối.

 • Tài khoản ngân hàng uy tín

  Công ty duy trì các tài khoản ngân hàng với các tổ chức ngân hàng có uy tín như Vietcombank, Techcombank, Sacombank

 • Giám sát tài chính nghiêm ngặt

  Các quy định của công ty có nghĩa vụ đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tài chính, bao gồm các yêu cầu an toàn vốn. Holdingfx được yêu cầu nộp báo cáo tài chính để điều tiết trên cơ sở hàng tháng, do đó chúng tôi được yêu cầu theo quy định của pháp luật để duy trì vốn khả dụng đủ để trang trải tất cả các khoản tiền gửi của khách hàng, biến động tiềm năng ở các vị trí tiền tệ của công ty và các chi phí phát sinh đột xuất. Một cuộc kiểm toán chi tiết hàng năm được thực hiện bởi một kiểm toán viên nội bộ độc lập thông báo các điều chỉnh của bất kỳ thiếu sót.

 • Quản lý rủi ro

  Công ty liên tục xác định, đánh giá, theo dõi, giám sát và điều khiển từng loại rủi ro gắn liền với các hoạt động của nó. Điều này có nghĩa là đánh giá trên cơ sở liên tục hiệu quả của các chính sách, sắp xếp và thủ tục tại chỗ cho phép công ty dễ dàng có thể để trang trải các nhu cầu tài chính và yêu cầu về vốn tại bất kỳ thời điểm nào.