Cách tính mức ký quỹ yêu cầu cho một giao dịch ngoại hối:

Yêu cầu ký quỹ = Khối lượng giao dịch / Đòn bẩy cặp ngoại tệ * Tỷ giá hiện tại

Ví dụ: Một tài khoản có đòn bẩy 1:500 và giao dịch với khối lượng 1 lot chuẩn (100.000 đơn vị) EURUSD, tỷ giá giao dịch hiện tại là 1,2556 khi đó:
Yêu cầu ký quỹ = $100.000 USD / 500 * 1,2556 = $251.12 USD

Chú ý: Trong khoảng thời gian 23:55-00:05 (giờ máy chủ) phí spread tăng và tính thanh khoản giảm có thể xảy ra do tái đầu tư ngân hàng hàng ngày. Trong trường hợp không đủ thanh khoản / phí trong thời gian ngân hàng tái đầu tư, mở rộng phí và trượt quá nhiều có thể xảy ra. Do đó đơn đặt hàng sẽ không được thực hiện trong những thời gian này.