• Rút tiền

  Tất cả các yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trả về bằng chính hình thức khi bạn chuyển tiền vào tài khoản giao dịch của bạn.

  Bạn chỉ có thể ra lệnh rút tiền từ tài khoản giao dịch ngoại hối về ngân hàng mà bạn đã đăng ký ban đầu với HoldingFx.

  Tỷ giá đồng Việt Nam và US Dollar áp dụng chung cho nộp tiền/rút tiền được cố định là 23.000VNĐ/USD.

  Bạn có thể rút bất kỳ khoản tiền từ tài khoản giao dịch ngoại hối của bạn nhưng không ít hơn $10/ lần rút và không nhiều hơn $100.000/ lần rút.

  Bạn chỉ có thể ra lệnh rút tiền 01 (một) lần trong ngày và sau 02 (hai) ngày kể từ ngày nộp tiền gần nhất.

  Yêu cầu rút tiền cần được khai báo và gửi tới chúng tôi từ 08:00 giờ đến 16:00 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu.

  Tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 05 (năm) phút sau khi HoldingFx nhận được lệnh rút tiền, nếu bạn có tài khoản tại ngân hàng mà chúng tôi khuyến nghị. Trong trường hợp khác, tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của bạn sau 1 buổi làm việc.

  Lệ phí rút tiền từ tài khoản giao dịch

  • Dưới 100 USD bạn chịu phí ngân hàng
  • Trên 100 USD không tốn phí

  Nếu bạn gặp khó khăn trong việc rút tiền cần được trợ giúp, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

  KHUYẾN NGHỊ:

  HoldingFx chỉ chuyển trả tiền vào những tài khoản ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký với HoldingFx.

  HoldingFx được phép từ chối chi trả tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt đến tên của một cá nhân không phải là người đứng tên tài khoản giao dịch ngoại hối.

  Hai nhà đầu tư cùng đứng tên một tài khoản chung đều có thể gửi tiền vào tài khoản đó. Tuy nhiên, số tiền từ tài khoản chung, không phân biệt người nào đã gửi đến hoặc được gửi bằng hình thức nào, phải được trả lại cho chủ tài khoản chung với cả tên của cả hai người đứng tên tài khoản và không phải cá nhân.

 • Hướng dẫn rút tiền

  Bước 1: Bạn đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn tại đây

  Bước 2: Chọn mục RÚT TIỀN

  Bước 3:

  • Điền số tiền USD vào mục Số tiền USD. Ví dụ điền 100 USD
  • Chọn Ngân hàng mà bạn muốn rút tiền về (Ngân hàng mà bạn đã đăng ký ban đầu khi mở tài khoản giao dịch tại HoldingFx)

  Bước 4: Nhấn RÚT TIỀN

  Hệ thống sẽ hiển thị nội dung lệnh kê khai rút tiền trong mục Danh sách lệnh chờ của tôi. Không đồng ý với lệnh vừa kê khai, hoặc cần chỉnh sửa thông tin rút tiền, bấm nút XÓA LỆNH các thông tin vừa khai báo sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống. Để rút tiền, cần phải khai báo lại từ đầu theo các bước hướng dẫn trên.