• Chương trình White Label

    Mục tiêu giải pháp chương trình White Label là đem lại lợi ích cho những đối tác có khách hàng giao dịch trực tiếp với HoldingFx, đặc biệt nhắm tới các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các quỹ bảo hiểm và các nhà quản lý tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi tập trung cung cấp dịch vụ riêng biệt cho từng khách hàng để đáp ứng nhu cầu chính xác của họ. Mỗi While Label sẽ được thiết kế riêng cho từng đối tác của chúng tôi để cung cấp cho họ cơ hội tốt nhất để tối đa hóa tiềm năng thu nhập của họ. Thông qua quá trình xem xét doanh thu, mỗi White Label sẽ được cung cấp một giao diện khách hàng tùy chỉnh, cho phép đối tác duy trì và quảng bá thương hiệu công ty của mình mà không phải gánh chịu chi phí phát triển một ứng dụng giao dịch riêng của mình.

    Lợi thế từ chương trình White Label

    Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp: Đối tác White Label sẽ được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình cài đặt và thiết lập nền tảng giao dịch, cũng như bạn sẽ được cung cấp sự tư vấn khi có vấn đề phát sinh.

    Đối tác sẽ nhận được một khoản hoa hồng 30% khi sử dụng dịch vụ White Label và có thể được xem xét tăng lên dựa trên sự thành công với vai trò là một đối tác của HoldingFx.

    Chi phí đầu tư ban đầu cạnh tranh.